Introducere

Acest site a fost creat de colectivul clasei a X-a E a Colegiului Național "Dimitrie Cantemir" Oneşti, participant în competiția Euroscola 2018, în cadrul căreia realizează campania ”Erasmus+, Explore It with Us”, de promovare a proiectului de mobilitate cu finanțare europeană, "FUTURE CAREER? TOUCH IT!" desfăşurat în perioada 2016-2018 de Colegiului Național "Dimitrie Cantemir" Oneşti.


Ce este Euroscola?

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.


Ce este Erasmus+?

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.

Scop:

Acces la studii, formare și voluntariat în străinătate pentru 4 milioane cetățeni europeni.

Strategii vizate:

 • Europa 2020, pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune;
 • UE pentru tineret;
 • Cadrul Strategic ET2020 pentru educație și formare.

Obiective:

 • Reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor;
 • Promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute pe piață muncii;
 • Încurajarea participării tinerilor la viață democratică europeană;
 • Sprijinirea inovării, cooperării și reformei;
 • Reducerea abandonului școlar;
 • Promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE.

Rezultate:

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.


Erasmus+ in Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" Oneşti

FUTURE CAREER? TOUCH IT!

2016-1-RO01-KA102-024210

Detalii:

 • Key Action: KA 1;
 • Perioadă: 01/10/2016 - 30/09/2018;
 • Buget: 63248€;
 • Beneficiari: 20 de elevi ai claselor a XI-a, matematică-informatică engleză intensiv;
 • Parteneri:

Obiective:

 • Dezvoltarea de parteneriate transaționale cu firme IT;
 • Dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor elevilor și formarea competențelor specifice unui specialist cu calificare medie în domeniul IT;
 • Formarea și dezvoltarea deprinderilor de muncă în echipa;
 • Dezvoltarea adaptabilității, creativității, spiritului inovativ și a gândirii critice prin contactul cu un nou mediu social, cultural, lingvistic și profesional;

Activități:

Organizarea a 2 stagii de pregătire (2017, 2018) cu durata a 3 săptămâni fiecare în Portsmouth, Marea Britanie, în cadrul cărora elevii dezvoltă aplicații pentru sistemul de operare Android, sub coordonarea specialiștilor de la Universitatea Portsmouth și de la organizațiile partenere.

Rezultate:

Toți elevii participanți au acumulat o valoroasă experiența de muncă într-o companie IT, care oferă un mediu multicultural, care a fost sau va fi utilă în alegerea viitoarei cariere după terminarea liceului, și le va crește gradul de integrare pe piața muncii. Toți participații și-au primit certificatul Europass Mobility, ca rezultat al celor 9 aplicații de Android și al celor 5 site-uri:

Training programme 1 - 2017:

 • Auto Message – Rareş Agachi, Bogdan Ciolpan;
 • Know Your Location – Felix Ifrim, Vlad Manole, Andrei Mîrţ;
 • Shopping Organiser – Bianca-Maria Panţâru, Teodora-Elena Zgăvîrdici;
 • Phone-Reply Assistant – Flavian Porfir, Darius Sandu, Călin-Andrei Rogoza.

Training programme 2 - 2018:


Campania de promovare

Perioadă: 03/10/2018-17/10/2018

Obiective:

 • Promovarea activităților desfășurate de elevii cantemireni, beneficiari direcți ai celor 2 stagii de formare în domeniul IT din Marea Britanie în cadrul proiectului european "FUTURE CAREER? - TOUCH IT!", 2016-1-RO01-KA102-024210;
 • Informarea membrilor comunității oneștene cu privire la beneficiile realizării proiectelor de mobilitate Erasmus+ în domeniul educației și formării;
 • Conștientizarea importanței parteneriatelor și programelor de finanțare europene pentru educația tinerilor și adulților.

Rezultate:

 • Organizarea a 2 unde au fost prezentate aplicațiile participanților;
 • Un articol publicat in ziarul Onești Express
 • cu unii participanților din cadrul proiectului;
 • Un grup de Facebook activ de tineri care împartasesc experiente, pun întrebari sau socializează;
 • Acest site 😁

Impactul campaniei de promovare

 • Campania a constat în organizarea a 2 workshopuri la care au participat peste 100 de persoane din clasa a IX-a, a X-a și a XI-a în care elevii participanți la acest proiect și-au prezentat aplicațiile și au dus la cunonștință beneficiile proiectului;
 • Peste 5 instituții și firme din oraș au participat la popularizarea acestui proiect cu finanțare europeană;
 • Pagina de Facebook are în jur de 800 de like-uri.
 • În urma interpretării chestionarelor de feedback aplicate participanţilor la cele 2 ateliere de lucru se constată următoarele:
  • 88%, respectiv 75% dintre participanţi s-au simţit veseli şi optimişti la finalul activităţii;
  • 86%, respectiv 88% dintre participanţi consideră că în următorii 2 ani ar fi necesare alte proiecte de acesttip la nivelul colegiului;
  • aşteptările elevilor de la un astfel de proiect sunt: pregătirea pentru carieră (24%, respectiv 22%), dezvoltarea competenţelor IT (24%, respectiv 20%), cunoaşterea unei noi culturi (15%, respectiv 16%), experinţa într-un mediu multicultural (15%, respectiv 12%), lucrul în echipă (12%, respectiv 23%), obţinerea Europass Mobility pentru CV (10%, respectiv 7%);
  • 85%, respectiv 61% dintre participanţi se simt în mare şi foarte mare măsură cetăţeni europeni;
  • 95%, respectiv 90% dintre participanţi consideră că tinerii au nevoie în mare şi foarte mare măsură să participe la proiecte cu finanţare europeană;
  • Descarcare diagrame (format zip).
 • Date statistice privind impactul în mediul virtual la data de 22.10.2018:
  • pagina Facebook a campaniei a avut 2043 vizualizări, a însumat 875 aprecieri;
  • grupul Facebook are un total de 73 membri, a însumat 178 aprecieri şi comentarii şi a avut 7973 vizualizări;
  • aprecierile postărilor relevante pentru proiect de pe paginile membrilor echipei de proiect însumează peste 500 aprecieri.

Pagina de Facebook

Ne puteți contacta si pe pagina de Facebook, unde postăm regulat și ținem la curent utilizatorii în legătură cu campania.

În cadrul acestei pagini este și un grup, unde pot intra cei care vor să afle mai multe de la participanții proiectului (îl vei găsi asociat cu pagina noastră de Facebook).