Colegiul Național "Dimitrie Cantemir"

VIZIUNEA

Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" urmărește facilitarea integrării absolvenților în societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional, asigurarea unui climat de formare și informare sigur, stimulativ și participativ, formarea cetățeniei europene a elevilor și a personalului.

MISIUNEA

Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează inovarea. Împreună, parcurgem pașii spre noi înșine înșine și ne găsim locul într-o lume în continuă schimbare, învățând să devenim oameni care știu să împărtășească succesul cu alți oameni.